06-47949762
simone@vanascounseling.nl
Counseling

Van pijn tot passie

Een leven met passie is geen vanzelfsprekendheid. Door pijn,
gevoelens van schuld en schaamte, eenzaamheid etc. gedreven trekken we ons vaak terug van datgene waar we het meest naar verlangen. We trekken ons terug, sluiten ons emotioneel af, zoeken afleidingsmechanismen, etc. En elke keer zijn we een stukje minder echt, een stukje minder zichtbaar, en een stukje minder enthousiast en gedreven.

Jammer, hè? Want hoe genieten we allemaal van onbevangenheid van een kleine peuter. Of de speelsheid van een jong hondje. Nog niet door pijn beschadigd...

Pijn kan ons wegbrengen van passie, echtheid en onbevangenheid. Maar ik geloof en heb mogen ervaren dat doorleefde pijn uiteindelijk kan leiden tot meer passie. Tot meer intense liefde, tot een meer onbevangen 'zijn' en ook tot een groter gevoel van geborgenheid.

We hebben allemaal onze voorbeelden die ons laten zien hij pijn tot prachtige passie leidt: Denk bijvoorbeeld aan onze helden, de topsporters, die tot het uiterste gaan en vervolgens goud winnen. Of aan De Passie van Christus. We spelen het nog jaarlijks na omdat het zo'n krachtige boodschap geeft van een krachtige liefde die pijn overstijgt.
  • Welk deel van jou schreeuwt om aandacht, om liefde en erkenning?
  • En hoe overleef je op moeilijke momenten?
  • Durf je het aan om er naar te gaan kijken?
Samen kunnen we op zoek gaan naar meer innerlijke heelheid, echtheid en waarheid: in jezelf en in relaties.