06-47949762
simone@vanascounseling.nl
Aanpak

Ik wil heel graag een atmosfeer creëren van ruimte, vrijheid en geborgenheid. Ruimte waarin je jezelf durft te laten zien. Vrijheid om emoties te uiten en een geborgenheid waarin je je geliefd, geaccepteerd en gewaardeerd zult voelen. Zonder oordeel, voorbij schuld en schaamte. Ik geloof dat hierin heling is te vinden.
Individuele counseling
Bij individuele counseling zal ik je eerst uitnodigen (of uitdagen) om je verhaal te vertellen. Jij (aangescherpt door mijn vragen) bepaalt je hulpvraag en je doelstelling. Samen gaan we hier in gemiddeld 6 tot 10 sessies mee aan de slag. Mijn rol zal variëren van:
  • het begeleiden naar genezing en herstel van emoties, op grond van de integratieve counseling van Groundwork;
  • luisterend oor;
  • het stellen van vragen om jou te helpen je eigen gedachten en gevoelens helder te krijgen;
  • het aanreiken van verhelderende theorie;
  • het zoeken met jou naar verhalen, muziek, creatieve vormen die troost bieden of steunen;
  • het zoeken naar rituelen om heftige gebeurtenissen een plek te geven.

Het is (gelukkig) niet nodig om het hele verleden op te graven. Tenzij jij natuurlijk je levensverhaal wil bespreken! We bepalen op grond van knelpunten die jij in het 'nu' ervaart, welke situaties in het verleden je nu nog beïnvloeden. Samen gaan we hier mee aan de slag.
Relatieproblematiek
Mijn uitgangspunt bij relatiebegeleiding is de overtuiging dat achter het oppervlakkige gedrag van de partners een diep verlangen naar verbondenheid schuilgaat. Misschien is het onvoorstelbaar maar zelfs heftige boosheid en totale onverschilligheid kunnen uitingen zijn van 'ik mis je'...

Hoe 'overleven' we binnen een relatie die niet lekker loopt en wat zijn onze diepere emoties? Hernieuwd begrip op hartsniveau kan allereerst de rust herstellen. Maar hierna kunnen jullie er samen (en onder mijn begeleiding) aan werken om je liefde te verfrissen.
Bij relatiebegeleiding maak ik gebruik van de integratieve counseling van Groundwork, de Emotionally Focused Therapy, en kennis van copingtechnieken vanuit geestelijke verzorging.
Ik heb trouwens een enorme drive om ook stellen te begeleiden die nog niet 'helemaal aan de grond zitten'. Hoe super zou het zijn als dit voorkomen kan worden! Eén op de drie relaties loopt stuk op het moment. Hoe krachtig zou het zijn als mensen al in een vroeg stadium de eerste scheurtjes zouden herstellen.
Tenslotte
Ik realiseer me dat het best kwetsbaar is om counseling aan te vragen. Ik wil hierbij benadrukken,dat ik het heel sterk vind als jij het aandurft om in jezelf te investeren.